| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

examination

Page history last edited by Richard Gatarski 16 years ago

Examination

 

Uppdaterad 2008-02-10 (deadline 2008-01-05, se även diskussionsämnet i forumet).

 

Jämför vad som krävs för att bli godkänd enligt momentplanen. Eftersom en föreläsning utgick på grund av sjukdom så krävs det närvaro på minst 8 tillfällen för att bli godkänd. En student har inte tillräcklig närvaro och har blivit informerad om det.

 

Tills vidare gäller uppgifterna här bara giicod (alltså inte copywriting och god svenska). Listan är sorterad i den ordning som examinatorn fått besked om att kursuppdragen skall vara genomförda. Kortfattad feedback finns upplagt som ett MS-Word dokument i First Class (bakom lås och lösen).

 

Kursist (länk till wikin) Bedömingsdatum Kursuppdragen Närvaro Övrigt
 Susanne Lindahl 2008-01-02  G  G  
 Karen Duelund Mortensen 2008-01-02  G  G  
 Emeli Lindgren 2008-01-02  G  G  
 Peter Ottonius 2008-01-02  G  G  
 Anna åhrén 2008-01-02  G  G  
 Khalil Al Harbiti 2008-01-15  G  G  
 Alejandro González Castilla 2008-01-12  G  G  
 Ellinor Kidd 2008-01-08  G  G  
 Anna Scherp 2008-01-12  G  G  
 Magnus Jonsson    Ong-reflektion saknas  G  påpekat 4/2
 Sophie Yard    Ong-reflektion saknas  G  påpekat 4/2
 Jennifer Nystedt 2008-02-04 G  G  
 Marcus Väisänen 2008-02-04 G  G  
 Mestre Tesfaye 2008-02-10 G  G  
         

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.