| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

F02_Huret

Page history last edited by Richard Gatarski 12 years, 8 months ago

F02: Huret

2007-11-28

 

Lite om läget på giicod

OK, studenterna har klarat av två tentor och en av kvar på dom andra kurserna under hösten. Richard har inga krav på att dom skall ha hunnit göra speciellt mycket inom giicod fram tills nu. Detta beroende på att dom andra kurserna krävt så mycket. Men nu drar vi igång giicod och förväntningarna skruvas upp.

 

Vi konverserade lite kring wikin, Facebook, First Class och vad som är vad och funkar när och hur.

 

I morgon ändrar vi lite i schemat och träffas 10-12. Målet då är att klargöra kursens innehåll, mål och förväntningar. Tills dess skall studenterna ha:

  • Tittat ordentligt på giicod:s kurswiki (och ändrat i den om det behövs)
  • Kommit igång med det egna bloggandet
  • Funderat över frågor till morgondagens möte

 

Richard har löst diskussionsforumsfrågan genom att knyta ett Forum till kursen (kräver tyvärr separat registrering och inloggning i själva forumdelen).

 

Anders Lundkvist

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.