| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

faq

Page history last edited by Richard Gatarski 16 years, 5 months ago

FAQ


 

Vad är en wiki?

Vi väntar (augusti 2007) på svar från studenterna, som inte ens fått frågan. Men svaren finns här i wikin...

 

Hur använder man giicods wiki?

För allmänna instruktioner se PBwikis FAQ. Vad du kan göra beror sedan på vilka accessrättigheter du har.

 

Hur skapar jag ett konto för giicod?

För att ändra i giicod behöver du först ett accesslösenord (gemensamt för alla användare) som gäller för en viss accessnivå. Utöver det är det bäst att börja med att registrera sig i mypbwiki-systemet med ett eget lösenord och sedan koppla sig till giicod med hjälp av accesslösenordet. Se vidare skapakontosidan om PBwiki, access och giicod.

 

Vad är accessnivå?

Dom fyra accessnivåerna, som har separata lösenord, är (lätt förenklade, mer info på engelska):

  1. Admin: kursansvarig (kan se och göra allt, inklusive att låsa och dölja vissa sidor)
  2. Moderator: lärare, inbjudna rådgivare och godkända studenter (kan göra nästan allt, men inte hantera lösenord och wikiinställningar)
  3. Contributor: registrerade studenter (kan editera och lägga till sidor samt ladda upp filer)
  4. Reader: resten av världen (kan se allt utom dolda sidor)

 

Funkar giicod med Mac?

Absolut, men för att använda WYSIWYG-editorn måste du använda Firefox. Se vidare PBwiki FAQ Which browsers are supported? 

 

Varför inte Blackboard eller Mondo?

När det gäller e-Learning/Lärplattformar använder Stockholms universitet (SU) sedan tidigare bland annat Blackboard, som i och för sig har wiki-funktionalitet. Hösten 2007 skall SU dessutom införa Mondo, som är ett mer open source baserat system. Möjligen har Mondo wikifunktionalitet, eller åtminstone det bakomliggande Sakai. En fördel skulle kunna vara att studenterna och lärarna "jobbar i samma integrerade system". Värdet av detta är en sak som kursen i sig utreder. PBwiki är ett verktyg som vem som helst kan använda. Även vi...och dom som inte läser kursen, inlusive Google.

 

Finns kursen i Second Life?

Bra fråga. Borde kursen finns där? (det är en annan fråga).

 

Var finns supporten till PBwiki?

Den finns här.

 

Min fråga finns inte med här!

Editera denna sida och lägg till din fråga med formatet "Heading 1". Är du student på kursen så ingår det i jobbet att aktivt arbeta för att fram ett svar. Om du inte kan editera sidan, mejla in din fråga.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.