| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

forelasarbrief

Page history last edited by Richard Gatarski 16 years, 6 months ago

Brief till föreläsare


Varmt tack för ditt intresse av att bidra till kursen med dina kunskaper, insikter och idéer. På den här sidan vill jag bara sammanfatta mina tankar om hur jag ser på din medverkan.

 

Kopplat till gruppen giicod i Facebok finns också ett diskussionsforum, bland annat med ämnet Föreläsarna diskuterar.

 

Den snabba vägen

Naturligtvis kan du nöja dig med en vanlig föreläsning om två till tre timmar och lämna någon form av vidare tips samt dokumentation. Men i bästa fall triggar du på kursens idéer och vill göra mer. Jag är övertygad om att då kommer du lära dig ännu mer inom området och skapa värdefullare kontakter.  Den digitala dörren är öppen för dig!

 

Ett pedagogiskt upplägg

Enligt momentplanen är målet att studenterna skall utforska individens roll i sociala medier. Detta bör i första hand ske genom kursuppdrag, det vill säga att studenten personligen använder ett antal sociala medier. Utöver det skall vi gemensamt reflektera kring respektive medium, som regel med stöd av publicerade tankar från forskare och experter (litteratur, ljud/videomaterial, webbplatser, etc). Med andra ord är idén att studenterna så långt som möjligt först själva skall upptäcka hur det verkar vara, i stället för att vi talar om för dom hur vi och andra tycker att det är.

 

Jag hoppas att din insats ligger mellan något basalt som att berätta om intressanta aspekter kring den medieform du är expert på, till att formulera och leda studenterna i ett konkret kursuppdrag. Det förra kan handla om en föreläsning eller ett seminarium om en till tre lektionstimmar. Det senare om att dels skapa en sida i den här wikin som leder studenterna genom uppdraget. Dels genom att genomföra ett seminarium om två till tre timmar. Det finns ingenting som hindrar att du fokuserar uppdraget på ett verktyg, eller dess utnyttjande, som gagnar din verksamhet.

 

Oavsett vad du gör, är det bra om du formulerar lärandemål för din insats (se fotnot).

 

Undervisningsform och schema

Traditionellt är undevisningen på Stockholms universitet upplagd som föreläsningar, seminarier och studieuppgifter. En lärform som slipats under hundratals år med det tryckta ordet och muntliga uppläsningar som ledstjärnor. Föreläsningarna och seminarierna, i form av fysiska möten i lektionssal, är uppdelade i 45-minuterspass som börjar varje hel timme. En föreläsning brukar vara relativt enkelriktad, ofta i stora grupper. Seminarierna är mer diskuterande och reflekterande, oftast i små grupper. Studieuppgifterna brukar avrapporteras som skriftliga rapporter om en till 30 sidor. På GI-programmet läser 20 studenter. Gruppindelningen (två till fem studenter) beror på uppgiften. Utöver detta skall man ha litteratur, det vill säga (tjocka) böcker. Till sist har vi empiri, det akademiska ordet för verkligheten och dess aktörer.

 

Men kursen Interaktiv Copy och Design skall inte genomföraras med traditionell undervisning. Så alla idéer som av pedagogiska skäl avviker från traditionen mottages tacksamt. Detta torde ligga inom ramen för Universitetspedagogiskt Centrum, som skall "stödja och utveckla universitetspedagogiken för Stockholms universitet".

 

För att universitetets administratörer och studenter inte skall känna sig alltför vilsna har jag ställt samman ett schema som i stora drag ordnar undervisningen på ett traditionellt sätt. Du kan välja en ledig tid i schemat, och eventuellt i dialog med mig eller andra lärare/föreläsare ändra i schemat så det passar alla inblandade.

 

Plats, utrustning och dokumentation

Mötet med studenterna kan ske online och/eller offline. Dom senare mötena sker som regel i hus D, plan 4, Universitetshuset i Frescati. Rummet kallas G1-salen och det officiella rumsnumret är D:404. Taxiadressen är Universitetsvägen 10D (se vidare antingen Universitetets Campuskartor, eller Eniros vägbeskrivning).

 

Om inte annat sägs finns det i undervisningslokalen en PC (Windows XP, IE), datornät (Ethernet, WiFi-nätet kräver registrering), datorprojektor och högtalare. Behöver du andra grejor så är det bara att säga till. I teorin finns hela Sektionen för IT och media till vårt förfogande.

 

Jag är öppen för all form av dokumentation. Dessutom hoppas jag på att du godkänner att vi publicerar hela eller delar av din insats helt öppet på Internet. Naturligtvis med credit och länkar till dig/din organisation.

 

Din ersättning

Enligt separat överenskommelse får du ett arvode (om än blygsamt) beroende på hur mycket du undervisar. Eventuella utlägg (som resor) måste överenskommas i förväg. Praktikaliteterna kring betalningen (fakturering/löneutbetalning) hanteras av utbildningsadministratören veronica.riolo@gi-ihr.su.se (se även GI-IHR:s kontaktsida).

 

 

 

Än en gång, välkommen till giicod,

Richard Gatarski

 


 

Fotnot om lärandemål

Stockholms universitet arbetar mycket aktivt med Bolognareformen och den så kallade Bolognaprocessen. Målet är att skapa "ökad möjlighet att jämföra betyg och utbildningar internationellt och för ökad rörlighet och anställningsbarhet i Europa". När det gäller lärandemål är några tumregler, ur "Att arbeta med lärandemål och betygskriterier" (pdf, en A4-sida) som finns på Att arbeta med Bolognaprocessen.

 

Lärandemål ska:

  • skrivas för studenten
  • skrivas i verbform och då i futurum
  • ska vara observerbara och alltid möjliga att examinera

 

Kopplingen till examination och betyg kan du överlåta åt mig. Fast, jag blir naturligtvis tacksam om du också funderar på hur vi avgör om studenterna praktiserat på ett kunskapande sätt och om de reflekterat kring mediet i fråga.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.