| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Richard Gatarski 12 years, 8 months ago

 giicod - interaktiv copy och design Prenumerera på förändringar i denna wiki

 

Vad är individens roll i sociala medier?

 

Välkommen till denna wiki som är navet i giicod- en världsunik kurs. I den utforskar kursisterGI, Stockholms universitet individens roll i sociala medier. Ambitionen är att ha en öppen kursutveckling (jmfr "öppen källkod"), där alla som vill kan vara med och påverka det vi gör. Hur utforskar man då individens roll i sociala medier? Jo, genom att praktiskt deltaga i dessa medier.  Man kan t.ex. börja blogga, gå med i Facebook och/eller Second life, starta en egen wiki, podcasta och kanske dela med sig av sina favoritvideos. Tanken är att kursisterna ska kunna använda dessa erfarenheter i marknadsföringsammanhang.

 

Här kommer länkar till kursuppdragen (praktiska och tillämpade experiment) och den litteratur som hör kursen till.  Dessutom så ingår undervisning i god svenska och copywriting.

 

Väl mött!

 

nyckelbuzz

För intresserade studenter, Googles spindlar och andra: Twitter, Jaiku, Twitku, Second Life, Twingly, Nyligen, Facebook, Lunarstorm, Bubblare.se, LinkedIn, MySpace, YouTube, WordPress, Digg, Technorati, Del.icio.us, Podcasting, IM, Craigslist, mashup, community, webb 2.0, social media, feeds, mobile, gadget, widget...fyll gärna på.

 

just nu (uppdaterad 2008-02-13)

Är den första kursomgången avslutad - skåda resultatet. Vi får se om det blir fler versioner...

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.