| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

larare

Page history last edited by Richard Gatarski 16 years, 5 months ago

Lärare

På en separat sida finns det en förelasarbrief som beskriver vad undervisningsbehovet går ut på.

Lägg gärna till önskemål i listan. Vill du kontakta en potentiell lärare så gör det, men det slutgiltiga beslutet måste tas av Richard Gatarski.


 

Bekräftade

 

Namn Roll Rubrik Titel  CV Ftg/org/webb Kontakt

Richard Gatarski

kursimaginatör

 

ek. dr.

Om

SU-blogg

richard.gatarski@gi-ihr.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Kalmaru

föreläsare

Videodelning

Entreprenör

Om

Neclips AB

oskar@bubblare.se

Andreas Stjernström

föreläsare

Communities

civ. ek.

Om

 Netstar Products AB

andreas.stjernstrom@netstar.se

 

 

 

 

 

 

 

Anders Lundkvist

föreläsare

Open source &
Social Network Analysis

ek. dr.

Om

Springtime

anders.lundkvist@springtime.nu

Beata Wickbom

föreläsare

3D-världar

entreprenör

Om

Second Business

beata@secondbusiness.com

Simon Winter föreläsare Livet & döden på nätet   Om Infontology simon.winter@infontology.org
Anna Serner föreläsare Tidningsrollen tilltr. VD Om Tidningsutgivarna (from feb 2008)

anna@serner.se

 

Anders Bjers föreläsare Podcast Konsult   Solstrale Kommunikation

anders@bjers.com 

 

 

 

Önskade

Status:  T=Tillfrågad (men inget definitivt svar), F=Förhinder (men vill)

Namn Roll Status Ämne Titel   Ftg/org/webb
Fredrik Wackå föreläsare F Skriva för webben   Om W PR & Information AB
Gunilla Danielsson föreläsare T Resdagboken   Om Europeiska försäkrings AB
Stefan Geens föreläsare   Second Life   Om building the Second House of Sweden
Andreas Viklund föreläsare  T Themes/Skins/CSS  (o)vanlig artist Om  AndreasViklund.com
Martin Källström föreläsare F  

Primelabs AB

Om

martin.kallstrom@primelabs.se

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.