| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

momentplan

Page history last edited by Richard Gatarski 16 years, 8 months ago

Momentplan

 


Momentet utreder individens roll i sociala medier genom:

 1. i första hand praktiska och tillämpade experiment (kursuppdrag) i Internet
 2. i andra hand genom litteraturstudier

 

I kursmomentet ingår även undervisning och träning i skriven svenska.

 

Mål

Efter kursen skall studenten ha kännedom om och färdighet i att hantera aktuella och centrala verktyg för att interagera i digitala miljöer

Efter kursen skall studenten visa på förmåga att identifiera och analysera olika konversations- och kommunikationsformer i Internet.

Efter kursen skall studenten visa på förbättrad förmåga i skriven svenska.

 

Undervisningsformer

5 föreläsningar och 10 seminarier (exklusive undervisningen i skriven svenska).

 

Examination

Betyg ges på skalan ”icke godkänd” (IG) och godkänd (G).

För betyget Godkänd (G) krävs obligatorisk närvaro på alla föreläsningar, samt på 5 av 10 seminarier. Vidare krävs 5 fullgoda kursuppdrag.

 

Litteratur

Dessa referenser hänvisar till böcker som finns i flera format och utgåvor. Vilken spelar ingen roll. Därtill tillkommer facklitteratur om att skriva på svenska.

 

 • Gatarski, Richard (2001) Artificial Market Actors (säljes vid kursstart, info om avhandlingen)
 • Gladwell, Malcolm (2001) The Tipping Point [Bokfynd]
 • Ong, Walter J. (2002) Orality and Literacy: The Technologizing of the Word [Bokfynd]

   

  alternativt Ong, Walter J. (1991) Muntlig och Skriftlig Kultur: Teknologiseringen av Ordet [Bokfynd]
 • Turkle, Sherry (2005) Second Self [Bokfynd]  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.