| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

S02_Checkpoint

Page history last edited by Richard Gatarski 12 years, 9 months ago

På den här lilla avstämningen gick vi igenom läget och lite om våra respektive förväntningar.

Vi kollade in lite om hur RSS fungerar (se gärna Richards introduktion till RSS) och snabbkikade på widgets.

Richard visade också hur PBwiki fungerade, genom att lägga upp en sida i giicod-wikin om förra mötet.

OBS att det underlättar för er om ni först reggar er på my.pbwiki.com (definitivt om du vill bygga en egen wiki med det verktyget.

Han visade också hur dom polska studenternas bloggar och flöden hanterades mha bland annat Bloglines, se AEDBE blog.

Dessutom pushade Richard lite för sin SU-blogg, bland annat glädjen över genombrottet på giicod.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.