| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

S03_Checkpoint2

Page history last edited by Richard Gatarski 13 years ago

S03: Checkpoint 2

Vi:

  • stämde av Anders (mycket uppskattade) insats
  • gick igenom tankarna med en wiki som kurshållplats
  • mycket kort om skins och templates
  • introducerade Forumet
  • fick en översikt av kursuppdragen
  • hörde lite om lärarna
  • stämde av schemat

 

Apropå schemat är det den varianten som finns i giicod:s wiki som gäller för giicod-momentet. Richard ansvarar för att stämma av med schemat som finns i First Class (där schemat för copy-momentet finns). Det finns också önskemål om att ha seminarierna i datasal så att studenterna kan vara aktiva online (alla har inte bärbar och trådlösa fungerar inget bra).

 

Studenterna får blogga om egna allmänna intressen eller ha fokus på det som sker i kursen. Dock skall alla blogga om nåt kring Ong.

 

En student lovade uppdatera kursuppdragen så att Community-uppdraget rimmar med att vi inte längre har en diskussion där.

 

Ong skall i princip vara läst nu.  Övrig obligatorisk litteratur kan läsas senare. Gatarskis Artificial...kommer delas ut och studenterna betalar efter kursens slut om den var värd något.

 

Framöver är det viktigaste att alla aktivt ger sig in i dom sociala medierna.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.