| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

S08_Podcasting

Page history last edited by Richard Gatarski 12 years, 11 months ago

S08: Podcasting

 

Inledningsvis konverserade vi lite kring hur kursen går och våra respektive insatser. Richard startade en diskussionstråd i forumet om kursuppdragens dokumentation. Där kan vi hjälpa varandra att vaska fram en väldesignad struktur.

 

Vår gästföreläsare Anders Bjers har lagt upp sina föreläsningsbilder i inlägget Presentation podcasting på hans blogg Solstrale. Dessutom bloggade han i anslutning till gästföreläsningen om Podcast production och Use podcasting.

 

Richard har lagt upp en diskussionstråd om begreppet "podcasting", apropå hur det användes under seminariet.

Dessutom bjuder Richard på en länk till SIME TV (eftersom han tycker lösningen är så snygg).

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.