| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

schema

Page history last edited by Richard Gatarski 16 years, 4 months ago

Schema


 

Om tidplanen och strukturen

Kursen ges huvudsakligen 28/11 till 21/12.

I schemat är förslag på lämpliga tider inlagda, men under den perioden är det möjligt för föreläsarna att byta till andra tider.

Föreläsningarna (ICOD F01-F05) är fokuserade på akademiska introduktioner/presentationer av kursstoff.

Seminarierna (ICOD S01-S09) är fokuserade på att diskutera det vi gjort/läst/sett/hört.

Ambitionen är att skapa en wikisida för varje tillfälle (i alla fall efteråt).

 

Översiktsplan

Undervisning gäller endast de datum som har tidsangivelser.

 

Datum
    • Dag
Tid Plats Rubrik Ämne Not Föreläsare**
27/8 13-15   Kort intro av Gatarski GI-IHR upprop   Richard Gatarski
6/9 To 09-12   F01: Introt Sociala medier   Richard Gatarski
1/10 14-16   S01: Blogging Reflektion blogging Runt Ong Richard Gatarski
5/11 14-16   S02: Checkpoint Erfa community, wiki   Richard Gatarski
28/11 On 10-12   F02: Huret Social online Open source Anders Lundkvist
29/11 To 10-12   S03: Checkpoint2     Richard Gatarski
               
               
3/12 13-14   S04: utgick      
4/12 Ti 14-16   S05: Meket RSS och Poddteknik   Richard Gatarski
5/12 On            
6/12 To 13-16   F03: Jaget Individen online Runt Turkle Simon Winter
7/12 Fr            
10/12 10-12   F04: Detet Maskiner online Runt Gatarski Richard Gatarski
11/12 Ti 09-12   S06: Viet Communitites   Andreas Stjernström
12/12 On            
13/12 To 13-16   S07: Rörligt Nätvideo och videodelning   Oskar Kalmaru
14/12 Fr 10-12   F05: INSTÄLLD (pga sjukdom)    
17/12 13-16   S08: Podcasting Podcasting Erfa / perspektiv: USA Anders Bjers
18/12

Ti

           
19/12 On 13-16   S09: Varet Online 3D   Beata Wickbom
        S10: Meret Slutsummering uppskjutet (se disk) Richard Gatarski
               

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.