| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

stratq

Page history last edited by Karen Duelund Mortensen 13 years, 2 months ago

Strategiska frågor

 


Snabbpresentation

YouTube plugin error

Kursen utgår ifrån momentplanen och styrs och utvecklas genom ett antal strategiska frågor som listas här. I början av listan är "fråga" i betydelsen "besvarad", det vill säga vi har bestämt vad som gäller. Mot slutet glider listan över till betydelsen "är det en bra idé".

 

 

Upplev i stället för att matas

En viktig grundidé med kursen är att inledningsvis låta studenterna personligen upptäcka möjligheter och frågor, snarare än att servera färska rön från mer erfarna personer (via deras webb 2.0 insatser, böcker, artiklar, etc). Ett exempel är att vi låter studenterna blogga (ett kursuppdrag) i stället för att läsa en aktuell managementbok som beskriver blogging. Ett tag in i kursuppdraget (här bloggande) är det dags för reflektion genom konversation med andra studenter, experter och litteratur.

 

Obligatorisk litteratur ger bakgrund

I kursen ingår fyra böcker som behandlar området, men på ett större och mer filosofiskt plan. Avsikten är att denna litteratur skall skapa en förståelse för hur några tidigt sett på sambandet mellan människan och hennes verktyg för att förmedla tankar och känslor över tid och rum.  Utöver detta kan det tänkas att vi under kursens gång samlar på oss mer litteratur (jmfr litteraturtips). Exakt vad vi gör med den litteraturen får lösa sig under gång.

 

Bäst börja blogga

I samband med terminsttart ges en föreläsning med målet att introducera kursen och det första kursuppdraget - som är att blogga. Det innebär att alla studenter redan från terminens början skall börja blogga för att på så sätt närma sig området Interaktiv Copy och Design.

 

Avnämarna kan delta i kursutvecklingen?

Vi tänker bjuda in dom bästa i den svenska digitala Reklam och PR-branschen (förhoppningsvis även internationellt) till att via wikin styra upp vad studenterna skall få göra. Primärt genom att ge tips och formulera kursuppdrag.

 

Vilken typ av skrivande?

Eftersom en del av kursen handlar om skrivande, hur skall vi hantera olika slags skrivande. Tidigare kunde vi diskutera skillnader mellan tex skönlitteratur, journalistik, reklam och vetenskapliga texter.  Men det är väl en helt annan sak när vi börjar blanda in IM (Instant Messaging), SMS, subtitles på videfilmer. För att inte tala om webbens textspråk (banner, versus blogg, versus flash, etc.)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.